ARK Rewilding Nederland

Nederland verdient meer natuur. Omdat de natuur prachtig is, krachtig is, ons doet verwonderen, ademen en ontspannen. Maar ook omdat meer en wildere natuur helpt voorkomen dat soorten uitsterven, klimaatverandering vertraagt, wateroverlast vermindert en ons voorziet van schoon water en schone lucht.   

Gelukkig is er één partij die de natuur in Nederland als geen ander weer wilder en sterker kan maken: de natuur zelf! Daarom geeft ARK de natuur al sinds 1989 de ruimte: we creëren méér natuur en brengen natuurlijke processen weer op gang. Deze kijk op natuurbeheer – ‘rewilding’ - heeft zich na 34 jaar natuurontwikkeling overtuigend bewezen. Ook internationaal wordt rewilding erkend als onmisbare bijdrage aan een duurzame, leefbare wereld voor mens en natuur. ARK wil als aanjager van meer wilde natuur in Nederland en net daarbuiten een bijdrage leveren aan deze positieve, wereldwijde ontwikkeling. Daarom gaan we naast onze eigen veldprojecten meer energie steken in het inspireren, motiveren en faciliteren van allerlei partijen: van studenten tot grootgrondbezitters en van beheerders tot bedrijven. 

Bij deze nieuwe ambitie hoort een nieuwe naam: ARK Rewilding Nederland. De komende tijd wordt onze website aangepast aan deze naams- en koerswijziging. Samen op naar een wilder Nederland!